Koper, 7. april 2006

Na obisku v Kopru so se ta teden v okviru srečanja “Kontaktne skupine direktorjev carinskih uradov južnoevropskih luk – ODYSSUD”, mudili predstavniki Evropske Komisije, Francije, Italije, Španije, Grčije, Malte, Cipra in Slovenije . Na pobudo Oddelka za carinsko politiko in carinske kontrole pri Generalnem direktoratu za davke in carinsko unijo, je za organizacijo letošnjega srečanja poskrbel Carinski urad Koper. Predstavniki carinskih uradov so se udeležili tudi obiska Luke Koper, na katerem je potekala izmenjava izkušenj in oblikovanje predlogov za izboljšanje sodelovanja med carinskimi uradi in uporabniki luških storitev.