Avstrijski transportni časopis ”Verkehr” vsako leto objavi analizo pretovora avstrijskega blaga preko morskih pristanišč. Po zadnji, ki je bila objavljena dne 10. junija 2011 in je dosegljiva na spletnem naslovu http://www.verkehr.co.at/fileadmin/user_upload/Specials/Seehafenbilanz_11.pdf, smo v letu 2010 ponovno prevzeli primat najpomembnejšega pristanišča za Avstrijo. Po pretovorjenih količinah je na drugem mestu Rotterdam, sledijo Hamburg, Antwerpen, Bremen, Konstanza in Rijeka.

Pretovor avstrijskega blaga v tonah po pristaniščih v letu 2009 in 2010:

Koprsko pristanišče je že imelo ta primat vse do leta 1998, ko je to mesto prevzel Rotterdam. V zadnjih letih smo z intenzivnim trženjem, s kakovostnim in zanesljivim servisom, z investicijami v pristaniško infrastrukturo, predvsem pa zahvaljujoč dobremu sodelovanju s kupci in ostalimi izvajalci logističnih storitev na celotni transportni poti, pretovor povečali. Ta se je povečal predvsem na področju suhih razsutih ter tekočih tovorov. S pomočjo novih neposrednih kontejnerskih linijskih povezav z daljnim vzhodom ter boljšo železniško povezavo, pa smo uspeli znatno povečati tudi pretovor kontejnerjev in to celo v kriznem letu 2009.

Pretovor avstrijskega blaga preko Luke Koper v zadnjih treh letih:

 

Za Luko Koper je avstrijski trg najpomembnejši trg, takoj za slovenskim, saj predstavlja skoraj tretjino vsega pretovora. Sledijo Madžarska z 9 %, Slovaška in Italija s 5 % in Češka ter Nemčija z 2 % deležem v skupnem letnem pretovoru koprskega pristanišča.