V Luki Koper smo danes gostili veleposlanike Poljske, Madžarske, Slovaške in Češke. Srečanje je organiziral poljski veleposlanik, saj Poljska trenutno predseduje Višegrajski skupini držav, s katerimi ima Luka Koper tesne poslovne stike.  

»Koprsko pristanišče ponuja učinkovito logistično povezavo med Srednjo Evropo in Sredozemljem ter Daljnim vzhodom. Naša ambicija je postati osrednjo morsko okno za gospodarstva višegrajskih držav,« je poudaril predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel

Pristanišče Koper in poljsko pristanišče Gdynia sta dve izhodiščni točki na evropskem železniškem koridorju AMBER, in hkrati je to glavna transportna os v okviru Pobude treh morij, je poudaril poljski veleposlanik Krzysztof Olendzki

Države Višegrajske skupine spadajo med pomembnejše zaledne trge Luke Koper. Na Madžarskem in Slovaškem dosegamo visoke tržne deleže, predvsem na področju intermodalnosti oz. kontejnerjev. V zadnjih letih pa vse bolj krepimo svoj položaj tudi na trgih Češke in Poljske. Skupno smo v letu 2019 za te štiri države pretovorili 382.000 kontejnerskih enot (TEU), kar predstavlja več kot tretjino letnega pretovora kontejnerjev v Kopru. Še v letu 2009 smo za omenjene države pretovorili 120.000 TEU, kar pomeni, da se je promet v desetih letih več kot potrojil. Poleg kontejnerjev potujejo preko Kopra v uvozni in izvozni smeri še avtomobili, železovi proizvodi, sipki tovori in hitro pokvarljivo blago. V letu 2019 smo za omenjene države pretovorili skupaj nekaj več kot 5 milijonov ton blaga. Na vseh omenjenih trgih imamo tudi stalna predstavništva.