V četrtek, 1.3. 2017, je na zasedanju skupščine združenja NAPA predsednik uprave Luke KoperDragomir Matić prevzel polletno predsedovanje. Kot so na srečanju poudarili predstavniki pristanišč je ključno, da vsa pristanišča nadaljujejo z vlaganji v nove zmogljivosti in s tem krepijo tržni položaj celotne Jadranske transportne poti. Podatki kažejo, da se v splošnem pretovor v severnem Jadranu povečuje in da se poslanstvo združenja uresničuje, tudi s prevzemanje blagovnih tokov, ki tradicionalno potujejo v severnoevropska pristanišča. Tudi v luči lanske reforme, ko je italijanska vlada skrčila število pristaniških uprav in centralizirala odločanje v zvezi z infrastrukturnimi vlaganji pristanišč, je združenje sedaj pred novim zagonom in izzivi, ki jih prinaša tudi spremembe na področju združevanja ladjarjev, uvajanje novih ladijskih linij in napovedanega prihoda vse večjih kontejnerskih ladij. 

 

Pretovor pristanišč Benetke, Trst, Koper in Reka 2015 2016
Kontejnerji (TEU) 2.052.361 2.151.498
Sipki in razsuti tovori (ton) 18.007.850 17.703.922
Tekoči tovori (ton) 60.133.441 62.706.198
Generalni tovori, vključen tovor v kontejnerjih (ton) 35.708.098 37.240.705
Skupaj (ton) 113.849.389 117.650.825

Skoraj natančno pred osmimi leti so severno jadranska pristanišča podpisala pismo o nameri, ki je kasneje pripeljalo do ustanovitve združenja in čedalje bolj aktivne vloge združenja  na področju prepoznavnosti v okviru evropskih institucij in promocije severnojadranske transportne poti. Med večje dosežke združenja lahko štejemo uvrstitev pristanišč NAPA med jedrna pristanišča evropskega TEN-T omrežja, uspešno sodelovanje v sklopu sredozemskih pomorskih avtocest, projektov informacijske podpore pri najavi in carinjenju kontejnerjev v prihodu (Single window in EDI center) ter uspešne udeležbe na več mednarodnih sejmih v Evropi in Aziji.