Avstrijski transportni časopis ”Verkehr” vsako leto objavi analizo pretovora avstrijskega blaga preko morskih pristanišč. Luka Koper je bila glavna avstrijska luka vse do leta 1998, ko je primat prevzel Rotterdam in ga držal vse do leta 2009. V letu 2010 je koprsko pristanišče ponovno postalo najpomembnejše pristanišče za prekomorski uvoz in izvoz avstrijskega blaga. Omenjeni primat je Luka Koper obdržala tudi lansko leto.

Pretovor avstrijskega blaga v tonah po lukah v letu 2010 in 2011:


Vir: Verkehr  (v oklepaju mesto, katerega je luka zasedala v letu 2010)  

V letu 2011 smo za avstrijski trg pretovorili celo več blaga kot za domači torej slovenski trg. Za Slovenijo smo v Kopru skupaj v uvozni in izvozni smeri pretovorili 5.264.739 ton, kar je za 351.206 ton manj kot za avstrijski trg.

Avstrija je že tradicionalno najpomembnejše tranzitno tržišče koprskega pristanišča. Blago za ali iz Avstrije pretovarjamo skoraj na vseh naših terminalih, glede na blagovne skupine pa prednjačijo razsuti, sipki in tekoči tovori ter kontejnerji, avtomobili in generalni tovori.