Vlada razširila območje pristanišča pri Serminu, MOK podelila stavbno pravico za parcelo 7a

Vlada RS je 20. junija sprejela sklep o razširitvi območja koprskega tovornega pristanišča za 10,2 ha. Po tem sklepu je območje pristanišča postal tudi vzhodni del parcele številka 799/29.

V skladu z uredbo o upravljanju koprskega pristanišča in koncesijsko pogodbo je razširitev območja pristanišča v domeni Vlade RS. Ta lahko spremeni območje pristanišča zaradi izvedbe prostorskih aktov, programa razvoja pristanišča ali spremenjenega območja ekonomske cone. Osnova za zadnjo spremembo območja je bil spremenjen in dopolnjen program razvoja koprskega pristanišča za obdobje od 2011 do 2015, ki ga je Vlada RS sprejela dober teden pred tem. Spremenjen program razvoja namreč med drugim vključuje tudi izgradnjo kasete na delu parcele 799/29, ki bo uporabljena za odlaganje mulja, pridobljenega pri poglabljanju ob kontejnerski obali.

Od Mestne občine Koper pa smo v teh dneh pridobili stavbno pravico na parceli 7a, ki bo prav tako služila za odlaganje izkopanega materiala. Pogovore glede stavbne pravice smo sicer z MOK obudili po tem, ko je Ustavno sodišče sprostilo razpolaganje s parcelami MOK na območju krajevne skupnosti Ankaran. Parcela 7a se nahaja znotraj območja Državnega prostorskega načrta za pristanišče, zato je bila že od samega začetka namenjena pristaniški dejavnosti.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo stekel razpisni postopek za izbor izvajalca za izgradnjo kaset na obeh parcelah. Obe parceli bosta s kasetami opremljeni predvidoma do konca septembra, po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kasete pa se bo lahko začelo samo poglabljanje.