V sredo, 8.1.2014 se je predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič s sodelavci mudil na obisku pri stranki Rastoder d.o.o. v Ljubljani, s katerim sodelujemo na področju pretovora banan.

Podjetje, ki ga vodi Izet Rastoder, velja za enega večjih trgovcev z bananami na svetu, ki letno proda okoli 16 milijonov kartonastih škatel banan. Preko koprskega pristanišča že vrsto let oskrbujejo srednjo in vzhodno Evropo ter Balkan.
Tema pogovorov je bilo nadaljnje sodelovanje pri pretovoru banan, saj podjetje Rastoder koristi še mnoga druga evropska pristanišča, zato je ohranitev dobrega servisa in konkurenčne cene ključnega pomena, da Luka Koper tudi v prihodnje obdrži posel z bananami. Predsednik uprave Gašpar Mišič je poudaril, da je ravno fleksibilnost Luke Koper, zlasti pri pretovoru hitropokvarljivega blaga, naša primerjalna prednost pred ostalimi pristanišči.

V letu 2013 je bilo na Terminalu za sadje pretovorjenih približno 210.00 palet najrazličnejšega sadja in zelenjave. Občutljivo blago potuje pretežno v frigo kontejnerjih, predvsem banane pa še vedno prihajajo s klasičnimi hladilnimi ladjami v »rinfuzi« oz. kartonih, ki jih v Luki Koper paletiramo. Blago, ki prispe v kontejnerjih in je že ocarinjeno, se takoj ali naslednji dan odpremi dalje k prejemniku, le manjši del blaga se zadrži nekaj dni v kondicioniranih skladiščih. V zadnjih letih je občutno opazen trend hitre odpreme prispelega blaga zaradi zniževanja stroškov logistike in seveda oskrbe tržišča s čim bolj svežim sadjem in zelenjavo.


Predsednik uprave Gašpar Mišič z lastnikom in direktorjem Izetom Rastoderjem.