Ladijski pretovor (v ton)

jan – dec 2014

jan – dec 2013

Indeks 14/13

Generalni tovori

1.643.552

1.659.405

99

Kontejnerji

6.760.204

5.849.694

116

Avtomobili

763.621

662.169

115

Tekoči tovori

3.073.620

2.840.588

108

Sipki in razsuti tovori

6.724.354

6.987.806

96

Skupaj

18.965.351

17.999.662

105

 

 

 

 

 Ladijski pretovor (v kosih)

jan – dec 2014

jan – dec 2013

Indeks 14/13

Kontejnerji (TEU)

674.033

600.441

112

Avtomobili (kos)

518.900

463.375

112

 

 

 

Skupaj čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d.d.*

jan – dec 2014

jan – dec 2013

Indeks 14/13

(v 000 EUR)

152.849

136.809

112