V obdobju januar – september 2017 je ladijski pretovor narasel za 9 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Ugoden trend še naprej beležimo pri kontejnerjih in tekočih tovorih, nekoliko manj tovora pa smo zabeležili na avtomobilskem terminalu in terminalu za generalne tovore. Po še nedokončnih in nerevidiranih podatkih so čisti prihodki od prodaje dosegli dobrih 155 milijonov evrov oz. 10 odstotkov več. Celotno poslovno poročilo za prvih devet mesecev bo objavljeno konec novembra.

 

Ladijski pretovor (v ton)

jan – sept 2017

jan –  sept  2016

Indeks 17/16

Generalni tovori

979.920

1.055.735

93

Kontejnerji

6.863.710

6.195.447

111

Avtomobili

791.967

817.596

97

Tekoči tovori

2.889.758

2.544.384

114

Sipki in razsuti tovori

6.176.093

5.677.203

109

Skupaj

17.701.447

16.290.365

109

 

 

 

 

 

 

Ladijski pretovor (v kosih)

jan – sept 2017

jan –  sept 2016

Indeks 17/16

Kontejnerji (TEU)

686.624

631.777

109

Avtomobili (kos)

521.522

536.676

97

 

 

 

 

Skupaj čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d.d.

jan – sept 2017

jan –  sept  2016

Indeks 17/16

(v 000 EUR)

155.093*

141.617

110

 

 

*nedokončni in nerevidirani podatki