V minulem letu smo na luških obalah pretovorili 23,4 milijona ton blaga, kar je največ doslej. Pomembno je k rekordnemu letu prispeval pretovor kontejnerjev, našteli smo jih za 911.528 TEU. S tem smo presegli lansko količino za 8 % in vnovič potrdili primat največjega kontejnerskega pristanišča na Jadranu. Rast smo zabeležili tudi pri sipkih, razsutih in tekočih tovorih, pretovor avtomobilov pa je ostal na praktično enaki ravni kot leta 2016. Skupina generalnih tovorov, ki vključuje tudi les in hlajene tovore, se je, merjeno v tonah, zmanjšala za desetino. Po nedokončnih podatkih je Luka Koper d.d. v lanskem letu ustvarila za 206,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje oz. 8 % več kot leto poprej. O finančnih rezultatih Skupine in matične družbe v lanskem letu bo več znanega 16. februarja 2018, ko je predvidena objava informacije  o poslovanju. Podrobna statistika je na voljo na https://www.luka-kp.si/slo/311

Ladijski pretovor (v ton)

jan – dec 2017

jan –  dec  2016

Indeks 17/16

Generalni tovori

1.377.702

1.534.204

90

Kontejnerji

9.071.401

8.274.441

110

Avtomobili

1.123.779

1.139.552

99

Tekoči tovori

3.876.535

3.592.947

108

Sipki in razsuti tovori

7.917.542

7.469.514

106

Skupaj

23.366.959

22.010.657

106

Ladijski pretovor (v kosih)

jan –  dec 2017

jan –  dec 2016

Indeks 17/16

Kontejnerji (TEU)

911.528

844.782

108

Avtomobili (kos)

741.253

749.002

99