V obdobju januar-junij 2010 je ladijski pretovor dosegel 7.780.824 ton, kar je v primerjavi z istim obdobjem lani za 22% več. Z vidika pretovorjenih ton največji odstotek porasta v primerjavi z lanskim prvim polletjem beležil kontejnerski terminal (+46%) ter terminal avtomobilov (+32%). Merjeno v enotah je bilo v obdobju januar-junij 2010 kontejnerjev 221.481 TEU, avtomobilov pa 175.394.

Ladijski pretovor v tonah

januar-junij 2009

januar-junij 2010

Generalni tovori

770.681

736.716

Kontejnerji

1.401.407

2.037.760

Vozila

185.221

256.799

Sipki in razsuti tovori

2.703.846

3.413.109

Tekoči tovori

1.299.855

1.336.440

SKUPAJ

6.361.010

7.780.824

Ladijski pretovor v kosih

januar-junij 2009

januar-junij 2010

Kontejnerji – TEU

165.220

221.841

Vozila – kos

140.576

175.925

Opozoriti želimo še na dejstvo, da prihodki od prodaje niso rasli premo sorazmerno z naraščanjem pretovora, zaradi hitrejšega obrata tovora v pristanišču in posledično zaradi manjših prihodkov iz naslova skladiščnin. Skladno s finančnim koledarjem bomo podatke o poslovanju za prvo polletje letošnjega leta razkrili konec avgusta.