Skupni ladisjki pretovor je v prvih devetih mesecih dosegel 13,9 milijona ton. Največjo rast smo zabeležili na kontejnerjih in avtomobilih.

Ladijski pretovor v tonah
jan – sept 2014
jan – sept 2013
Indeks
2014/2013
Generalni tovori
1.205.943
1.217.575
99
Kontejnerji
5.112.179
4.345.588
118
Avtomobili
548.435
497.141
110
Tekoči tovori
2.255.625
2.061.780
109
Sipki in razsuti tovori
4.760.767
5.327.704
89
SKUPAJ
13.882.949
13.449.788
103

 

 Ladijski pretovor v kosih
jan – sept 2014
jan – sept 2013
Indeks
2014/2013
Kontejnerji (TEU)
510.265
445.447
115
Avtomobili (kos)
373.070
349.409
107