V prvem trimesečju smo zabeležili pretovor v višini 3.789.792 ton. V primerjavi z lanskim trimesečjem je pretovor za 2 odstotka večji. Večji pretovor od lanskoletnega smo dosegli na terminalu za generalne tovore (+63%), kontejnerskem terminalu, terminalu avtomobilov in terminalu sipkih tovorov (+12%).
Na kontejnerskem terminalu smo v prvem letošnjem trimesečju našteli skupaj 111.984 TEU (kontejnerskih enot), kar je v primerjavi z lanskim trimesečjem za 30 odstotkov več. Manjši pretovor glede na lansko tromesečje pa smo zabeležili na terminalu za les (-2%), sadja (-56%), razsute tovore (-18%) in na terminalu za naftne derivate (-14%). Pretovor ostalih tekočih tovorov je ostal na lanskoletni ravni.  Avtomobilski terminal s 75.800 pretovorjenimi avtomobili sicer za 8 odstotkov zaostaja za načrti, je pa v primerjavi z lanskim trimesečjem za 22 odstotkov večji.