9. oktober 2007 – Po prvih ocenah smo v obdobju januar-september 2007 na ladje naložili ter iz ladij razložili skupaj 11,2 milijone ton blaga, kar predstavlja 8% več kot v enakem obdobju lani. Največji porast v letošnjem devet-mesečju dosegajo kontejnerski terminal, terminal za avtomobile in terminal za generalne tovore. Kontejnerjev je bilo v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta za 44% več, avtomobilov pa več za 28%. Pri pretovoru avtomobilov je bil dosežen absoluten mesečni rekord, saj je bilo v septembru 2007 pretovorjenih 49.345 vozil.

Vzporedno z naraščanjem ladijskega prometa naraščajo tudi prevozi po železnici. Kljub oviram zaradi septembrske zapore železniškega tira med postajo Divača in postajo Gornje Ležeče smo v Luki v prvih devetih mesecih naložili in razložili skupaj 145.918 vagonov, kar je za 21.373 vagonov oziroma za 17% več kot v istem obdobju lanskega leta. Uspešno poslovno sodelovanje z Slovenskimi železnicami, ki sledi potrebam pristanišča je vidno tudi skozi dnevno število odpremljenih vlakov – 29. septembra jih je bilo odpremljeno kar 34, kar je največ v celotni zgodovini pristanišča.