Obdobje januar – september smo zaključili s pretovorom 11.050.345 ton, kar je za 16% več kot v istem obdobju lanskega leta in 2% več od planirane za to obdobje.
 
 

Ladijski pretovor v tonah
januar-september 2009
januar-september 2010
Indeks 10/09
Generalni tovori
1.105.053
1.117.503
101
Kontejnerji
2.164.537
3.157.731
145
Vozila
297.256
382.742
128
Sipki in razsuti tovori
3.974.972
4.407.292
111
Tekoči tovori
2.007.620
1.985.077
99
SKUPAJ
9.549.438
11.050.345
116
 

Ladijski pretovor v kosih
januar-september 2009
januar-september 2010
Indeks 10/09
Kontejnerji (TEU)
245.664
344.644
140
Vozila (kos)
225.047
274.471
122