V prvih dneh oktobra je ladjar Swire shipping (v lasti skupine China Navigation Company) v Portorožu organiziral srečanje 30 predstavnikov evropskih agentov. Na omenjenem srečanju se je predstavila tudi Luka Koper. V Sloveniji je agent omenjenega ladjarja koprsko podjetje TPG, d.o.o. Gre za linijskega ladjarja, ki operira floto ‘multipurpose’ ladij in zelo dobro pokriva področje Južnega Pacifika (Avstralija, Nova Zelandija, Papua Nova Gvineja,…). Za tovore iz Evrope pretežno uporabljajo Singapur kot transhipment hub. Na osnovi informacij prejetih tako z naše strani kot s strani agenta TPG je ladjar izrazil velik interes po rednem servisu na koprsko pristanišče. Podrobne informacije glede možnih servisov ladjarja Swire Shipping dobite pri agenciji TPG (Gracijan Necmeskal, consulting@tpg.si, tel: +386 5 66 38 910).