V teh dneh smo pridobili nove kapacitete za pretovor in skladiščenje kontejnerjev.
Gre za tako imenovani depo ”LES 3”, kateri se nahaja med kompostarno in pisarniško stavbo terminala za les. Nova manipulativna površina je locirana ob železniški infrastrukturi tirov 19b in 20b. Tira sta direktno povezana z javno železniško infrastrukturo glavne pristaniške postaje. Tira sta dolga 358m, skupaj torej 716 metrov.
Nova manipulativna površina se bo uporabljala za razkladanje praznih kontejnerjev iz vagonov in nakladanje polnih in praznih kontejnerjev na vagone – formiranje kontejnerskih blok vlakov.