a luških obalah smo v lanskem letu pretovorili dobrih 24 milijonov ton blaga. Rast smo zabeležili na praktično vseh blagovnih skupinah, le tekočih tovorov je bilo za odtenek manj kot v letu poprej. Kljub večjemu pretovoru se je število privezanih ladij tudi v lanskem letu zmanjšalo. Našteli smo jih 1.903 oz. 92 manj kot leto poprej, kar pomeni, da so bile ladje v povprečju večje oz. bolj naložene. Na ravni celotnega pristanišča ostaja ugodno razmerje med cesto in železnico, kjer je 62 % blaga na/iz zalednih trgov potovalo po železnici. Na kontejnerskem terminalu je bilo to razmerje natanko 50 % – 50 %, skupaj s poslovnimi partnerji pa smo v lanskem letu vzpostavili več dodatnih rednih blok-vlak povezav: z Avstrijo (Linz), z Nemčijo (Muenchen) in Prago (Melnik). V povprečju s kontejnerskega terminala dnevno odpremimo 13 vlakovnih kompozicij oz. 80 – 90 tedensko.

 

Ladijski pretovor (v ton)

jan – dec 2018

jan – dec  2017

Indeks 18/17

Generalni tovori

1.526.026

1.377.702

111

Kontejnerji

9.520.007

9.071.440

105

Avtomobili

1.156.265

1.123.779

103

Tekoči tovori

3.855.247

3.876.535

99

Sipki in razsuti tovori

7.991.074

7.917.542

101

Skupaj

24.048.618

23.366.998

103

 

  

Ladijski pretovor (v kosih)

jan – dec 2018

jan – dec 2017

Indeks 18/17

Kontejnerji (TEU)

988.499

911.532

108

Avtomobili (kos)

754.409

741.253

102

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejšo statistko najdete tudi na https://www.luka-kp.si/slo/311

  

Leto 2018 v številkah