Luka Koper je bila skupaj s partnerji s področja logistike izbrana na »Javne razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov od 2012-2015«. V projektu sodeluje 16 podjetij, vodilni partner pa je Intereuropa. Ostali partnerji so še: Europacific, MSC, CMA-CGM, Frikus, Jadroagent, Globus, Shipco, Transocean shipping, Interservice, ABF, Adria Terminali, Adria Transport, Interagent in Intereuropa-FLG.

Na sestanku 27. maja so partnerji potrdili sporazum in določili medsebojne obveznosti ter način sodelovanja na projektu. Predstavljena je bila internetna stran projekta, kjer lahko vsi zainteresirani najdejo več informacij o kompetenčnem centru in njegovih nadaljnjih aktivnostih (http://www.koc-logistika.si/).

Namen projekta je doseči višji nivo usposobljenosti zaposlenih pri izvajanju celovitih logističnih storitev ter doseči posledično višjo konkurenčnost podjetij iz partnerstva. Cilj projekta bo dosežen preko izdelave modela kompetenc tipičnih panožnih profilov v logistiki, s pomočjo katerega bomo najprej ugotovili primanjkljaj kompetenc pri zaposlenih ter z načrtovano izvedbo izobraževanj do leta 2015 razvili te kompetence do potrebne ravni.

Cilj projekta je tudi doseči izmenjavo znanj in prakse med partnerji ter s tem promovirati izobraževanja za izbrane poklice v logistiki. Praktično to pomeni, da bodo izbrana izobraževanja v naslednjih 3 letih sofinancirana v deležu 85% s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter v deležu 15% iz proračuna RS.