Pot do izdaje obratovalnega dovoljenja je dolga in zahtevna, zato pomeni vedno pomembno pridobitev. Goran Kocjančič s Področja nabave in vzdrževanja, ki je vodil projekt nabave lokomotive, nam pove: »Najprej smo morali opraviti testno vožnjo z lokomotivo, ko smo ugotavljali vodenje in upravljanje možne neskladnosti s progovno signalizacijo, obvladanje signalizacije in znakov premikalnega osebja, tirno širino, nakladalne profile, osno obremenitev pri premiku in ustreznost spenjanja pri premiku z vagoni. Po uspešno opravljeni testni vožnji so nam izdali obratovalno dovoljenje. Ker je bilo vozilo registrirano v Nemčiji, je potreben še naknadni vpis v register Slovenskih železnic. Lokomotiva je opremljena z vsemi napisi po zakonodaji o železniških vozilih in piktogramih ter prikazi na zaslonih, ki so potrebni za pregledno in varno upravljanje vozila.« 

Kaj pomeni pridobitev obratovalnega dovoljenja, nam podrobno obrazloži še Milanko Drljič, operativni vodja na Področju operative: »Samo s pridobljenim obratovalnim dovoljenjem lahko z vozili izvajamo železniške operacije v pristanišču in na javni železniški infrastrukturi. Dovoljenje izdaja Javna agencija za železniški promet RS, ki skrbi za vsa železniška vozila, vključno z vagoni. Industrijski tiri v pristanišču so del javne železniške infrastrukture, zato imajo nanje prost dostop vsi prevozniki, morajo pa zato poprej pridobiti obratovalno dovoljenje za svoja vozila. 
Pred tem smo tudi vse osebje usposobili za vožnjo te lokomotive. Izobraževanje so opravili predstavniki proizvajalca in delodajalec, za kar so pridobili tudi spričevala. S proizvajalcem smo dogovorjeni za poprodajne aktivnosti oz. vzdrževanje v času garancije. 
Lokomotiva ima moč 671 KW, tako da lahko vleče vlake na ravnem delu do 2500 ton. Z lokomotivo je Luka pridobila pomoč pri izvajanju dovoza, odvoza in premika vlakov na industrijskih tirih v pristanišču, kakor tudi na javni železniški infrastrukturi Postaja Tovorna. 
Če pogledamo tehnične karakteristike lokomotive, vidimo, da je opremljena z vsemi sodobnimi varnostnimi napravami kot je avtostop, naprava RDS za sporazumevanje prek radijskih frekvenc idr. Pri premiku lahko doseže hitrost do 40 km/h, pri vožnji na javni železniški infrastrukturi pa do 80 km/h. Je prva lokomotiva takega tipa pri nas, zato prihajajo številni na ogled, tudi Italijane smo imeli tukaj.«