Z izvršne agencije TEN-T iz Bruslja (ustanovila jo je Evropska komisija, skrbi pa za tehnično in finančno implementacijo vseevropskega transportnega omrežja) so sporočili, da so Luki Koper odobrili tri nove projekte v sklopu programa TEN-T, ki sodi med najpomembnejša orodja EU politike za transportno panogo.

 

Na zadnjem letnem razpisu programa TEN-T 2012 je Luka Koper, v sklopu sodelovanja v združenju severno-jadranskih pristanišč NAPA prijavila 2 projekta. S pristaniščem Benetke smo prijavili projekt NAPADRAG. Ta vključuje poglabljanja bazena I do globine -15m za sprejem večjih ladij in odlaganje izkopanega materiala v neposredno zaledje pristanišča. Glede na to, da znaša sofinanciranje EU za infrastrukturne posege 10% vrednosti projekta, nam je bilo iz tega naslova odobrenih približno 750.000 €. Ta projekt je še posebej pomemben, saj je Luka Koper prvič do zdaj pridobila evropska sredstva za izvajanje konkretne infrastrukturne investicije.

 

S pristaniščem Trst pa smo prijavili projekt NAPAPROG, ki vključuje izdelavo projektne dokumentacije za podaljšanje pomola I in povečanje zmogljivosti kontejnerskega terminala v koprskem pristanišču. Ker znaša sofinanciranje za tovrstne študije 50% vrednosti projekta, si obetamo približno 260.000 €.

 

 

 

 

 

»Luka Koper je v obstoječi finančni perspektivi EU 2007 – 2013 zelo aktivna pri evropskih projektih, s čimer si je nabrala veliko izkušenj in kredibilnosti tako pri različnih partnerjih, s katerimi smo sodelovali, kot pri evropskih institucijah. V zadnjih letih smo doslej uspeli počrpati kar _1,83 mio €_, s katerimi smo, preko študij in projektov izvedli številne rešitve za izboljšanje procesov dela in samega delovanja pristanišča«, je ob novici glede zadnjih uspehov na EU razpisih dejal predsednik uprave Bojan Brank.

 

 

 

 

 

Tretji odobren projekt pa je v bistvu nadaljevanje uspešno zaključenega projekta MOS4MOS. Imenuje se B2MOS in predvideva nadgradnjo informacijskih povezav v podporo logističnim in varnostnim procesom pri vzpostavljanju vzdržnih transportnih rešitev (s posebnim poudarkom na pomorskih avtocestah, sistemih pristaniških skupnosti, intermodalnosti). Na razpis sta se kot slovenska partnerja prijavila Luka Koper in Intereuropa, projektni vodja pa je španski partner iz pristanišča Valencia in v njem sodeluje več zasebnih in javnih partnerjev tudi iz drugih držav članic (Nemčije, Anglije, Italije in Grčije). Ob 50% sofinanciranju iz sklada TEN-T si Luka Koper obeta približno 190.000 €.