Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je 28. januarja organiziral prvo srečanje v letošnjem letu, zasedanja Sveta članov pa smo se udeležili tudi predstavniki Luke Koper. S 14. januarjem smo namreč postali polnopravni član inštituta, ki raziskuje in pospešuje razvoj družbene odgovornosti ter si hkrati prizadeva za povezovanje vseh ključnih akterjev na tem področju.

Uspešno poslovanje Luke Koper temelji na razvojnem konsenzu vseh deležnikov, uravnotežen razvoj na omejenem obalnem prostoru pa je mogoč le z dialogom in medsebojnim razumevanjem vseh vpletenih strani. To nam hkrati omogoča premišljeno odločanje za čim boljši izkoristek uspešnosti Luke Koper pri prizadevanjih za dvig kakovosti življenja na obali in sočasno ohranjanje naravnega okolja. Družbena odgovornost je del poslovne odličnosti našega podjetja, s prostovoljnim članstvom v Inštitutu pa bodo naša prizadevanja po celovitem in skladnem razvoju vpletena v strokovno mrežo družbeno odgovornih akterjev.

Članstvo omogoča Luki Koper sodelovanje pri oblikovanju programa inštituta, brezplačen dostop do redno ažurirane baze primerov dobre prakse in sodelovanje na panožnih oziroma tematskih razpravah v povezavi z družbeno odgovornostjo. Obveznosti članov IRDO vključujejo spoštovanje etičnih načel družbene odgovornosti ter sodelovanje pri delu inštituta glede na možnosti posameznega člana.
       
Člani inštituta smo na srečanju dopolnjevali dokončno vsebino poslovnika, razpravljali smo o vsebini kodeksa inštituta ter v sklepnem delu zasedanja nekaj minut namenili tudi predstavitvi novih članov. Poleg tega smo se seznanili s poročilom o delu inštituta za leto 2008, sprejete pa so bile tudi smernice za nadaljnje delo v letu 2009.

Strokovno delo inštituta in njegova celoletna prizadevanja za razvoj družbene odgovornosti dosežejo vrh s tradicionalno konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa«. Pri organizaciji dogodka sodelujejo tudi Evropska akademija znanosti in umetnosti iz Salzburga, UKC Ljubljana ter Štajerska gospodarska zbornica, častni pokrovitelj  konference pa je predsednik države, dr. Danilo Türk.