Luka Koper je svojo zavezo k trajnostnemu razvoju dodatno okrepila s članstvom v Slovenskem društvu Združenih narodov za trajnostni razvoj. Gre za regionalno vejo globalne pobude »Global Compact«, ki si pod okriljem Združenih narodov prizadeva za spoštovanje desetih univerzalnih načel na področju človekovih pravic, delavskih standardov, varovanja okolja, transparentnosti ter preprečevanja korupcije. Osrednja pisarna »Global Compact« s sedežem v Združenih narodih nudi stalno podporo regionalnim vejam, vsaka tri leta pa je organiziran Vrh pobude, kjer se srečajo najvidnejši predstavniki svetovnega gospodarstva in interesnih skupin, ki delujejo v okviru te svetovne iniciative.
 
Slovensko društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno maja 2007, med člani pa lahko zasledimo najvidnejše predstavnike slovenskega gospodarstva. Slednji so si enotni, da ni potrebno čakati na določitev standardov na področju ekologije, socialne in delovnopravne ureditve ter človekovih pravic z mednarodnimi ali nacionalnimi predpisi, ampak si lahko standarde na teh področjih določi tudi poslovni svet sam.     
 
Več podrobnosti dobite na spletnem naslovu društva: www.ungc-slovenia.si