Ocenjevanje je potekalo v Luki Koper od 12. maja do 1. julija, izvajala pa sta ga akreditirana ocenjevalca Patrrick Iribarne iz Francije ter George Wilson iz Irske. Podrobno sta si ogledala Luko, izvedla številne intervjuje z zaposlenimi in natančno proučila dokumentacijo o delovanju in organiziranosti luškega kompleksa. Na podlagi vseh ocenitev po posameznih kriterijih sta dobila končno zbirno oceno 601 do 650 točk. Ocena je več kot odlična, glede na to, da so bili doslej prejemniki nagrad za najbolj odlična evropska podjetja kot na premer Siemens ali Nokia ocenjeni z blizu 700 točkami.

Prijavi kandidature za sedaj prejeto priznanje »Recognised for Excellence« je botrovala želja po primerjavi z najboljšimi evropskimi podjetji. Po končanem ocenjevanju se je pokazalo, da je bila Luka kar premalo ambiciozna, saj za to priznanje zadostuje že osvojenih 400 točk. Glede na dobljeno oceno bi se prav lahko potegovala tudi za najvišjo evropsko nagrado EFQM in bi jo bržkone tudi osvojila. Vsekakor ima Luka namen razvijati poslovno odličnost še naprej in ima dobre možnosti, da to nagrado osvoji v naslednjem letu.