Včeraj smo v ugledni družbi slovenskih podjetij predstavili luške dobre prakse na temo Krizni menedžment in pomen komuniciranja v praksi.

V sredo, 27. maja je Trgovinska zbornica Slovenije – Sekcija za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi organizirala 2. forum z okroglo mizo. Rdeča nit tovrstnih dogodkov je prenos dobrih praks podjetja ter spodbujanje družbeno odgovornega delovanja podjetij.

Osrednja tema dogodka je bila tokrat krizno upravljanje in pomen komuniciranja v praksi, s katerimi podjetja blažijo razmere v kriznih časih. Po krajši predstavitvi lastnih dobrih praks so se gostje pogovarjali o različnih vidikih komuniciranja v krizi tudi z udeleženci.

Luko Koper je zastopal Sebastjan Šik, vodja odnosov z javnostmi. Predstavil je prakse komuniciranja z različnimi javnostmi ter prizadevanja Luke za trajnostni razvoj pristanišča in njegove okolice.

Na dogodku so sodelovali še:
Ksenija Oletić, direktorica SPEM,
prof. Nadya Zexhembayeva, podpredsednica UN Global Compact Slovenija,
Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn,
Tamara Valenčič, vodja službe za korporativno komunciranje in razvoj zaposlenih v Simobilu,
Leonardo F. Peklar, Socius,
mag. Barbara Stegel, direktorica odnosov z javnostmi v Mercatorju,
Saša Mrak, Dnevnik, vodja projekta Zlata nit.