S skupno močjo kar 4,2 MW lahko elektrarne uvrstimo na prvo mesto po proizvedeni moči v regiji in med večje v Sloveniji. Skupna površina nameščenih panelov bo znašala 20.000 kvadratnih metrov, kar je enako velikosti 2,6 nogometnih igrišč. Na podlagi izračunov bo pridobljena energija zadostovala za približno 15 odstotkov samooskrbe glede na trenutno porabo električne energije.

Gradnja ene največjih sončnih elektrarn v državi, ki se bo razprostirala na strehah skladišč 50 in 51, je že v polnem teku. Pred časom smo zaključili montažo nosilne konstrukcije, na katero že nameščamo panele v dolžini 400 metrov, sledila pa bo še dokončna ureditev transformatorske postaje. Za naložbo smo uspešno kandidirali v okviru projekta SOPOREM in iz tega naslova pridobili 1,3 milijona evrov sredstev Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora, kar je 46 odstotkov vrednosti naložbe.

Nove elektrarne, ki jih bomo na strehah skladišč namestili v letu 2024, bodo sicer na letni ravni proizvedle 4.383 MWh, kar je enako povprečni porabi 1153 gospodinjstev.  Na ta način bomo na letni ravni dosegli 1569 ton manj izpustov CO2, kar je ekvivalentno absorbciji CO2 71.318 dreves letno.