Institut za korporativne varnostne študije in Slovensko združenje korporativne varnosti sta na včerajšnji slovesnosti Luki Koper podelila nagrado za najbolj varno slovensko podjetje v preteklem letu. V utemeljitvi nagrade so zapisali, da ima Luka Koper vzpostavljen celovit varnostni sistem, ki temelji na profesionalnosti, uporabi varnostnih standardov, visoki stopnji organizacijske in varnostne kulture ter poslovne etike in ne nazadnje tudi na zavidljivi visoki pripadnosti zaposlenih. Ob tem so dodali še skrb za prenos najnovejših spoznanj iz znanstveno-raziskovalnega področja in mednarodno primerljivega okolja v svoje delovne procese. Poudarili so digitalizacijo in uvajanje novih tehnologij za boljše obvladovanje kompleksnih varnostnih tveganj, ki je ključno za zagotavljanje neprekinjenega delovanja pristanišča.