Z implementacijo strategije IPS, ki je kompleksen proces, vzpostavljamo vzdržen poslovni model, ki bo vsem deležnikom omogočal in zagotavljal delovanje v skladu z zakonodajo in na način, da bo Luka Koper tudi naprej razvijala svojo osnovno dejavnost in ohranila konkurenčnost. Skupno je bilo razpisanih 307 delovnih mest.