Podjetje AlterNet je v Kopru postavilo več točk, kjer je predvidena brezplačna internetna povezava. Luka Koper je v okviru projekta Porta, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, od podjetja AlterNet zakupila dve lokaciji in tako občanom ter obiskovalcem mesta omogočila brezplačen wi-fi dostop do svetovnega spleta.

Projekt Porta se sicer ukvarja predvsem z izzivi povezanosti pristanišč z zaledjem in neposrednim okoljem, ali bolj enostavno povedano, s težavo, ki je tipična za urbana pristanišča, in sicer s prometnimi zamaški. Končni produkt projekta bo akcijski plan, čigar osnovni cilj bo omogočiti skladen razvoj regije in pristanišča. Znotraj tega pa projekt podpira tudi bolj »mehke« aktivnosti, ki so namenjene krepitvi sodelovanja in komunikacije med pristaniščem ter lokalno skupnostjo. V tem kontekstu smo v okviru projekta Porta že maja letos pripravili okroglo mizo o razvojnih možnostih koprskega pristanišča. S projektom brezplačne wi-fi povezave pa dejansko odpiramo komunikacijski kanal med pristaniščem in lokalnimi prebivalci ter obiskovalci.

Koristniki spletnih povezav se bodo lahko tako od danes naprej na dveh lokacijah v Kopru, na potniškem terminalu in na območju tržnice (park ob tržnici, del parkirišča in mandrača ter del semedelske promenade) prijavili na brezplačno wi-fi povezavo, ki jih bo najprej usmerila na spletno stran Živeti s pristaniščem. Naj spomnimo, stran je namenjena obveščanju o aktivnostih, povezanih s trajnostno politiko in družbeno odgovornostjo Luke Koper. Na njej pa je mogoče spremljati tudi rezultate neposrednih meritev hrupa in prašnih delcev v pristanišču.