Luka Koper je 100% lastnica družbe Adria Terminali postala z odkupom 49% deleža od slovaške družbe Spedition Trade Trans Holding a.s. Za ta korak smo se odločili zaradi strateške usmeritve uprave po samostojnem obvladovanju in razvijanju terminala v Sežani, ki ima v strategiji zalednih terminalov osrednjo vlogo. Istočasno je Luka Koper, d.d. izstopila iz lastništva družbe Trade Trans Terminal s.r.l. iz Arada, ki upravlja s tamkajšnjim večnamenskim terminalom. Luka Koper je imela v omenjenem podjetju 17% delež, ki ga je prodala družbi Trade Trans Log, odvisni družbi slovaške družbe Trade Trans Invest.