EUMCCI  (EU – Malaysia Chamber of Commerce and Industry)  je združenje za pospeševanje in spodbujanje povezovanja podjetij iz Evropske skupnosti z malezijskim gospodarstvom. Razvija in utrjuje položaj in ugled EU v Maleziji , skrbi za promocijo in trženje evropskih tehnologij in za olajševanje bilateralne trgovine ter investicij. Z lobiranjem pri malezijskih združenjih, inštitucijah in ustreznih vladnih organih omogoča lažje sporazumevanje pri poslovnih stikih. Združenje ima več delovnih skupin za posamezna poslovna področje, med temi tudi komite za logistiko. Z včlanitvijo bo Luka Koper pridobila  predstavniško mesto v  EUMCCI in enega predstavnika v komiteju za logistiko ter objavo v vseh publikacijah združenja.  Predvsem pa bomo upravičeni do vseh oblik pomoči EUMCCI pri utrjevanju našega poslovnega položaja v Maleziji, ki je eno od naših ciljnih tržišč.