Spletna stran Luke Koper www.zivetispristaniscem.si je prejela nagrado Netko 2013 za najboljšo spletno stran v kategoriji Predstavitve podjetij in korporativno komuniciranje. Slovenskega spletnega oskarja podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za informatiko in telekomunikacije.

Strokovna komisija je v utemeljitvi poudarila, da je spletna stran Živeti s pristaniščem »dragocen in izvedbeno sodoben primer obveščanja javnosti o ključnih okoljskih vplivih Luke Koper. Naravnost idealna podlaga za počasno vzpostavitev dejanskega dialoga med velikim podjetjem in ljudmi, ki se jih njegovo delovanje dotika.«

Informacije o trajnostnem razvoju Luke Koper so bile do leta 2009 sestavni del korporativne strani www.luka-kp.si. To leto smo se odločili za samostojno spletno stran www.zivetispristaniscem.si z namenom, da vsem, ki živijo s koprskim pristaniščem nudimo podrobnejše informacije o tem, kako se Luka Koper obnaša kot koprska občanka, okoljevarstvenica in prebivalka Obale.
Zavedajoč se vplivov, ki jih ima pristaniška dejavnost na okolje, imajo uporabniki možnost spremljanja naše poslovne politike, ki je zavezana k smotrnemu ravnanju z okoljem, ki ga želimo ohraniti tudi za prihodnje rodove. Bistvena novost nove spletne strani je bilo prikazovanje meritev hrupa, kakovosti zraka in vode, ki so tako postale javno dostopne.

Spletno stran Živeti s pristaniščem in njeno prenovo je zasnovalo in uredilo podjetje Emigma, d. o. o. iz Kopra, ki je poskrbelo tudi za letošnjo posodobitev strani po principu Responsive web design.

Na fotografiji z leve: Sebastjan Šik, Mateja Clarici, Gašpar Gašpar Mišič, Mateja Dominko (Luka Koper), Mitja Vatovec (Emigma), Tatjana Tajzbec (Luka Koper), voditeljica večera Mama Manka in Matjaž Šarkanj (Emigma)