Budimpešta, 13. maj 2008. Na svojem drugem srečanju se je sestal Slovensko-madžarski poslovni svet. Svet, ki sta ga lani oktobra ustanovila gospodarski ministrstvi obeh držav, združuje podjetja, organizacije in zasebnike, ki imajo podobne interese in zanimanje na obeh trgih. Na tokratnem srečanju se je članom predstavila Luka Koper, ki je svojo predstavitev osredotočila na izgradnjo mreže kopenskih terminalov na Madžarskem in sosednjih državah. Madžarska vladna delegacija pa je, na čelu s komisarjem za razvoj regije Zahony Sandorjem Kalnoki Kisem, predstavila svoj pogled bodočega razvoja kopenskega terminala v Zahonyju in možnosti za vlaganje tujih partnerjev.

Ob robu srečanja sta se sopredsedujoča poslovnemu svetu, Robert Časar in Peter Lorincze, srečala tudi z Ábelom Garamhegyijem, drzavnim sekretarjem za mednarodne gospodarske zadeve z madžarskega gospodarskega ministrstva. Sekretarja so zanimli predvem razvojni nacrti koprskega pristanišča in siritev kapacitet in sicer zaradi naglega povečevanja blagovne menjave med Kitajsko in Madžarsko. Pretovor preko Kopra za madžarski trg se namreč strmo povečuje – letos smo na področju kontejnerjev že prehiteli pristanišče Hamburg.


Sopredsedujoča poslovnemu svetu, Peter Lorincze in Robert Časar, v sredini Ábel
Garamhegyij, madžarski državni sekretar za mednarodne gospodarske zadeve