Danes, 7. decembra 2006, v Londonu poteka Dan slovenskega trga kapitala, ki ga organizirajo Ljubljanska borza, Klirinško depotna družba in CA-IB London s ciljem promocije najboljših slovenskih izdajateljev in s tem privabljanja mednarodnih portfeljskih vlagateljev. Na dogodku sodeluje sedem slovenskih izdajateljev prve in borzne kotacije, med njimi tudi Luka Koper. Predstavniki vodstva naše družbe so se srečali s tujimi potencialnimi vlagatelji. Z nekaterimi od teh je Luka Koper navezala prve stike že lani, ko smo tam sodelovali na predstavitvi ki jo je prav tako pripravila Ljubljanska borza. Nedavna uvrstitev luške delnice v prvo kotacijo Ljubljanske borze je vsekakor  spodbuda, da se bo zanimanje zanjo povečalo tudi v tujini.