Nadzorni svet družbe Luka Koper se je na današnji seji seznanil z načrti za podaljšanje južnega dela Pomola I oziroma z načrti za povečanje zmogljivosti kontejnerskega terminala ter podal soglasje k začetku postopkov za realizacijo projekta. S tem se bo letna zmogljivost kontejnerskega terminala s sedanjih 720 tisoč TEU povečala za dodatnih 230 tisoč. Projekt zajema, poleg poglabljanja morskega dna bazena I, tudi izgradnjo dodatnih 100 metrov operativne obale in novega veza, izgradnjo kasete za odlaganje morskih sedimentov na čelu pomola, izgradnjo skladiščnih in manipulativnih površin na južnem delu pomola, dodatno železniško infrastrukturo ter nabavo dodatne opreme, vključno s prehodom na RMG tehnologijo (mostno dvigalo na tirih). Projekt, ki bo potekal večfazno, posamezne investicije pa bodo predane v uporabo postopoma, bo v celoti zaključen do leta 2018. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 78 milijonov EUR. Projekt je skladen z veljavnim državnim prostorskim načrtom za celovito prostorsko ureditev koprskega pristanišča ter z dopolnjenim petletnim programom razvoja pristanišča, ki ga je včeraj sprejela Vlada Republike Slovenije. »Družba je v zadnjih letih uspela v tolikšni meri stabilizirati in izboljšati svoje poslovanje, da je zdaj končno pripravljena na nov razvojni cikel. Pri tem si nadejamo podpore vseh deležnikov, saj bi moral biti razvoj edinega slovenskega tovornega pristanišča v interesu vseh«, je po seji nadzornega sveta, ki s to strateško odločitvijo zaključuje svoj mandat, povedal predsednik uprave Luke Koper Bojan Brank.

Povpraševanje po kontejnerskem pretovoru v severnem Jadranu naj bi se, glede na ugotovitve več mednarodnih študij, v naslednjih letih povečevalo in do leta 2030 doseglo približno 6 milijonov TEU. Luka Koper je v lanskem letu pretovorila 570 tisoč TEU in s tem dosegla tretjinski tržni delež med severno jadranskimi pristanišči (v primerjavi s četrtinskim deležem konec prejšnjega četrtletja) oziroma je ohranila primat največjega kontejnerskega pristanišča v regiji. S strateškega vidika želi Luka Koper najmanj ohraniti dosežen tržni delež v severnem Jadranu ter izkoristiti tržni potencial. Zato, poleg zgoraj omenjenih investicij, načrtuje družba v naslednjih desetih letih dodatna vlaganja v infrastrukturo in opremo na severni strani Pomola I in v njegovem zaledju. Cilj je zagotoviti zmogljivost pretovora 1,4 milijona TEU. V Kolikor bi država zagotovila dodatne železniške povezave z zaledjem – predvidoma po letu 2022 – pa bi bilo možno doseči kapaciteto skoraj 2 milijonov TEU (ob predpostavki, da bi preselili obstoječe blagovne skupine na druge lokacije znotraj pristanišča) in tako celoten prvi pomol nameniti izključno za kontejnerski pretovor.