Luka Koper, d.d. je z današnjo objavo v časniku Delo, na elektronskem mediju Ljubljanske borze ter na www.luka-kp.si, pričela postopek javnega zbiranja ponudb za nakup delnic Interevrope. Teh ina Luka Koper, d.d. skupaj 1.960.513, kar predstavlja 24,8% lastniški delež v tej družbi.

Ponudbe bo sprejemala do 14. februarja 2011.