Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je bilo zasnovano kmalu po osamosvojitvi Slovenije v okviru nacionalnega programa za kakovost. Sledilo je drugim evropskim nagradam z željo in namenom po kar najhitrejšemu preporodu gospodarstva in dvigu konkurenčnosti. V sodelovanju s tedaj Evropsko fundacijo za kakovost in management EFQM, je Urad RS za meroslovje prevzel evropsko metodologijo in kriterije modela odličnosti EFQM ter jih vgradil v sistem državne nagrade za poslovno odličnost. Danes je PRSPO najvišje državno priznanje za poslovno odličnost poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti, ki ga lahko doseže gospodarska ali druga organizacija. Vlada RS je letos sprejela tudi Strategijo poslovne odličnosti 2018-2030.

Luka Koper, d. d. je to prestižno priznanje prejela v letu 2002, še večji dosežek pa je za Luko Koper predstavljala uvrstitev med finaliste Evropske nagrade poslovne odličnosti leta 2006. V dvajsetletni zgodovini podeljevanja priznanj se je med zmagovalce zavihtelo 15 organizacij. Priznanje ni bilo podeljeno vsako leto, tudi zaradi strogih kriterijev za pridobitev, sta pa bili v letu 2002 podeljeni kar dve priznanji.