Udeležba na tradicionalnih luških dogodkih je vsako leto večja, prav tako kot pretovor skozi koprsko pristanišče. Delegaciji Luke Koper so se pridružili tudi številni predstavniki slovenskih logistov, špediterjev in drugih članov pristaniške skupnosti, ki nudijo kvalitetne podporne storitve v povezavi s pristaniškim delom.

Tujim partnerjem smo predstavili letošnje poslovne dosežke, tekoče investicijske projekte in ambiciozne načrte za prihodnost. Avstrija in Slovaška sta med najpomembnejšimi tujimi trgi slovenske luke, Avstrija pa že več let preferira Koper kot prvo pristanišče za prekomorski uvoz in izvoz blaga. »Lani smo za avstrijsko gospodarstvo pretovorili skoraj 6 milijonov ton, za Slovaško pa 1,5 milijona ton najrazličnejšega blaga. Letos statistika kaže, da bomo ti številki še presegli, z novimi investicijami v kontejnerskimi terminal pa še povečujemo priložnosti za večji obseg dela in še izboljšujemo konkurenčnost slovenskega pristanišča,« je povedal Dragomir Matić, predsednik uprave Luke Koper.

Luka Koper namreč na obeh trgih beleži rast pretovora kontejnerjev, zato bomo ta segment pospešeno razvijali tudi v bodoče. V Avstriji največji delež pretovora sicer še vedno pripada razsutim tovorom, na Slovaškem pa nenehno povečujemo pretovor avtomobilov, pričeli pa smo tudi z novimi posli na področju sipkih tovorov.