Predstavili smo jim razvojne načrte pristanišča in se pogovarjali o možnostih in priložnostih za povečevanje pretovora. Madžarska namreč že danes predstavlja drugi najpomembnejši zaledni trg Luke Koper, za katerega pretovorimo okoli dva milijona ton tovora letno. Izredno pomembna pa je predvsem na področju kontejnerjev, saj ima Luka Koper na madžarskem trgu največji tržni delež.

Beseda je tekla tudi o železniški povezavi pristanišča z zaledjem, predvsem z vidika izgradnje dodatnega železniškega tira med Koprom in Divačo, ki bo omogočil podvojitev pretovora v pristanišču. Predstavnike madžarskih podjetij je zanimala predvsem učinkovitost in hitrost prehajanja vlakovnih kompozicij v in iz pristanišča, kar je z vidika logistike »just in time« ključen dejavnik.