V prvih treh mesecih letošnjega leta smo na ladje naložili in z ladij razložili dobrih 5 milijonov ton blaga, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta za tri odstotke več. Največjo porast smo zabeležili pri avtomobilih, kontejnerjih in pri tovorov v sipkem in razsutem stanju. 

Na kontejnerskem terminalu smo pretovorili 192.596 kontejnerskih enot (TEU), kar je 19 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Marca smo na kontejnerskem terminalu pretovorili celo do sedaj največjo mesečno količino in sicer več kot 72 tisoč kontejnerskih enot, kar je 29 odstotkov več kot je znašala povprečna mesečna količina v celotnem letu 2014. Tak rezultat je nedvomno posledica pridobitve treh direktnih kontejnerskih linij z Daljnim vzhodom, ki so Koper izbrale kot prvo pristanišče ob prihodu v Jadran. 

Poleg tega kontejnerski terminal sistematično in pospešeno povečuje svoje kapacitete ter izboljšuje delovne procese, kar se kaže tudi v povečevanju letne kapacitete terminala. Pred kratkim smo uredili površino v zaledju prvega pomola, kjer skladiščimo prazne kontejnerje in s tem dodatno sprostili skladiščne prostore ob obali. Trenutno pa zaključujemo urejanje 12.000 m2 površin na čelu prvega pomola. Gre za površino, ki je nastala ob zasipavanju v času podaljševanja kontejnerske obale leta 2007 in bo letno kapaciteto terminala povečala z 850.000 na 950.000 TEU.