V nedeljo in danes smo na obali kontejnerskega terminala privezali prvi dve ladji iz novih servisov, ki tedensko povezujejo Koper z Azijskimi pristanišči. V nedeljo je tako prispela ladja alianse Ocean3, ki združuje tri globalne ladjarje, francoski CMA-CGM, kitajski CSCL in arabski UASC. Danes pa smo privezali novo rekorderko, 367 metrov dolgo kontejnersko velikanko Gerda Maersk, ki deluje v navezi 2M. Slednja združuje dva največja svetovna ladjarja, danski Maersk Line in švicarski MSC. V Koper pa plujejo tudi ladje tretje direktne kontejnerske linije pod okriljem tajvanskega ladjarja Evergreen. 

V primeru obeh linij je Koper prvo pristanišče ob prihodu v Jadran, kar je še posebej dobrodošlo za tiste poslovne partnerje, ki jim je tranzitni čas ključen izziv. Obe liniji tudi ponujata zelo konkurenčen tranzitni čas in predstavljata najhitrejšo kontejnersko povezavo med azijskimi pristanišči in Koprom. 

»Kontejnerski terminal Luke Koper je s pretovorom 674 tisoč kontejnerskih enot (TEU) v lanskem letu že četrto leto zapored največji v Jadranu. Rasli smo predvsem zato, ker smo z investicijami povečevali kapacitete terminala, se prilagajali potrebam ladjarjev in hkrati izboljšali naše storitve. Vendar je pristanišče le člen v logistični verigi, ki se brez zanesljivih in konkurenčnih kopenskih povezav ne more razvijati«, je uspehe edinega slovenskega tovornega pristanišča komentiral predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić.

V Luki Koper smo se že lani začeli pripravljati na prihod večjih kontejnerskih ladij. Morsko dno v prvem bazenu smo poglobili na 14 metrov, sredi letošnjega leta ga bomo še za dodaten meter. V teku je tudi že priprava dokumentacije za podaljšanje prvega pomola še za 100 metrov. Tudi sicer bomo do leta 2020 večino od predvidenih 200 milijonov investicij v pristaniško infrastrukturo namenili kontejnerskemu terminalu. S tem bomo letno zmogljivost terminala povečali s sedanjih 850 tisoč na 1,15 milijona TEU. 

Svetovni pomorski promet s kontejnerji je med najbolj hitro rastočimi blagovnimi skupinami, ki plujejo po morju. Letna rast je približno 10 odstotna. Kontejnerski ladjarji se povečevanju povpraševanja prilagajajo z vedno večjimi ladjami, s katerimi optimizirajo stroške prevoza. Na drugi strani pa morajo pristanišča povečevati svoje kapacitete (primerne globine, zadostne skladiščne površine in dolžine obal), če želijo pobirati sadove tega trenda. Vendar je kontejnerje treba tudi pripeljati ozirom odpeljati iz pristanišča, za kar so potrebne cestne in, v primeru Slovenije še toliko bolj železniške povezave. 

IMG_1421.JPG
V nedeljo, 15.2. smo privezali ladjo Xin Qin Huang Dao, kitajskega ladjarja China Shipping Container Line. S kapaciteto 5668 TEU se uvršča med manjše ladje, ki sicer delujejo na relacijah Azija – Evropa. 


Gerda Maersk ima kapaciteto 10.150 TEU in je največja kontejnerska ladja doslej v Kopru.