Koper, 3. februar 2009 – Minister za okolje in prostor Karl Erjavec je danes obiskal koprsko pristanišče. Z upravo Luke Koper d.d., na čelu s predsednikom uprave Robertom Časarjem, se je pogovarjal o razvojnih projektih pristanišča, s poudarkom na postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta.

Razvoj pristaniške in transportne dejavnosti ter povečanje pretovora v zadnjih letih zahteva od Luke Koper visoko mero fleksibilnosti. Edino slovensko tovorno pristanišče lahko zato svojo konkurenčnost ohrani le s podaljševanjem obale, povečevanjem skladiščnih kapacitet in posodabljanjem infrastrukture. Za uspešno reševanje gospodarskih izzivov je prostorska širitev pristanišča nujna, pogoj za to pa je sprejetje državnega prostorskega načrta za celovito ureditev pristanišča.

»Osebno si želim, da bi bil državni prostorski načrt sprejet čim prej, seveda v ravnotežju z okoljskimi zahtevami in v soglasju z lokalno skupnostjo,« je dejal minister Erjavec, ki si bo prizadeval, da bodo postopki hitri in učinkoviti. Napovedal je tudi ponovno obuditev medresorske komisije, ki se ukvarja s prostorskimi načrti koprskega pristanišča.

»Postopek se nerazumno dolgo vleče. Aprila bo natanko tri leta, od kar je bila podana pobuda za izdelavo državnega prostorskega načrta. Pričakujem, da bomo v letošnjem letu prišli vsaj do javne razgrnitve,« je bil mnenja predsednik uprave Luke Koper Robert Časar.

Minister Erjavec se je seznanil tudi z ekološkimi projekti Luke Koper, kot so Ekopark, Ekomorje in ostalimi, ki jih koprsko pristanišče razvija skladno s ciljem postati energetsko samozadostno pristanišče.