Od začetka  aprila 2006 deluje v Kopru nova pomorska agencija Multi-Shipping d.o.o., ki na Slovenskem trgu ter na trgih Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije in Črne Gore zastopa kontejnerskega ladjarja Mitsui O.S.K. Lines (MOL). Trenutno nudijo servis iz Kopra preko pretovornega pristanišča Gioa Tauro na Bližnji in Dalnji vzhod, Japonsko, Avstralijo ter vzhodno Afriko.

Kontakt:
Multi-Shipping d.o.o.
Ferrarska ulica 14, S I -6000, Koper
Tel: 05 662-5060          
Fax: 05 662-5061
E-mail: mol@multishipping.si