Tudi letos smo vas vprašali, kako ste bili v preteklem letu zadovoljni z luškimi storitvami, odnosom, komunikacijo in vsem, kar vaše delo z Luko Koper obsega. Rezultati ankete so spodbudni, predvsem pa nam služijo kot obveza in napotek za izboljšanje partnerskega odnosa.

Februarja smo vam poslali 85 vabil k izpolnjevanju ankete, v dobrem mesecu in pol se je vrnilo 58 rešenih vprašalnikov (68%). Ocenjevali ste svoje zadovoljstvo z ocenami od 1 do 6 po različnih sklopih.
Skupna splošna ocena zadovoljstva z delom Luke Koper je za leto 2011 4,89 in je za malenkost boljša kot leto prej, dvig ocen pa je bil ugotovljen tudi pri nekaterih PC. Posebej je treba omeniti Terminal sipkih tovorov, ki je za leto 2011 dosegel najboljšo skupno oceno (5,38) in Terminal za avtomobile (4,77), katerega ocena strank že četrto leto zapored vztrajno raste. Največ kupcev ima Kontejnerski terminal, ki pa je bil ocenjen najslabše (4,63) od vseh PC. Kljub temu gre prav pri tem PC za največje izboljšanje ocen v primerjavi z lani.
Na ocene je zelo negativno vplivala lanska stavka, nekoliko pa še močna burja letos februarja, saj sta dogodka povzročila izredne razmere na delovišču, ki so od nas zahtevale prilagajanje delovnega procesa, izredne ukrepe in dodatno obveščanje strank o delu in dogajanju v pristanišču.

Povprečna ocena zadovoljstva kupcev po PC in skupno za Luko Koper:

 

Prodajo in poprodajno podporo ste ocenili enako kot lani (4,97). Slabše ste ocenili področje reševanja reklamacij, zato bomo temu področju nameniti več pozornosti. Relativno slabo ste ocenili naše cene (povprečno z oceno 3,88), glede na vaš odziv pa lahko izboljšamo informacijsko podporo in sledenje blaga (4,3). Po drugi strani pa ste visoko ocenili svojo zvestobo Luki (5,19) in veliko pripravljenost, da bi Luko Koper priporočili tudi drugim (5,35), kar samo po sebi nakazuje pozitiven odnos do sodelovanja z Luko. Menili ste tudi, da smo vas v preteklem letu bolje obveščali o aktualnih zadevah (4,84).

Povprečna ocena posameznih sklopov vprašanj: