TEN-T  EA (Trans-European Transport Network Executive Agency) agencija, ki je odgovorna za vodenje razvojnega programa evropskega transportnega omrežja ter spremljanje TEN-T projektov je  evropski projekt MOS4MOS vključila v skupino najuspešnejših projektov, ki  prispevajo k izgradnji evropskega transportnega omrežja in omogočajo povečanje mobilnosti v Evropi.

Sodelujoči v projektu MOS4MOS so imeli za izdelavo zelo kratek rok. Startal je marca 2011, zaključili pa so ga maja 2012. Deležen je bil 50% sofinanciranja s strani Evropske unije. V projektu, ki je imel za cilj spodbujanje pomorske plovbe na kratke razdalje z uvajanjem inovativnih informacijskih rešitev je sodelovalo 28 partnerjev iz Španije, Italije, Grčije in Slovenije. Slovenska partnerja v projektu sta bila Luka Koper in Intereuropa, ki sta pripravila pilotne informacijske rešitve na področju najave ladij in kamionov, avtomobilske logistike, carinskega postopka ter pri procesu komunikacije med Luko Koper in železniškimi prevozniki.

Več o projektu je zapisano na spletni strani http://www.mos4mos.eu/.