Na drugem dnevu (25.2.2010) srečanja konzorcijskih partnerjev projekta SoNorA (South North Axis), so se predstavili različni regionalni in lokalni logistični operaterji, ki že sedaj delujejo na območju infrastrukturnih transportnih osi Jadran-Baltik. Partnerji so predstavili 25 različnih projektov, večinoma gre za optimizacijo železniških povezav ter študije za povečanje zmogljivosti pristanišč in logističnih vozlišč.
 
Predstavili sta se tudi dve hčerinski družbi Luke Koper: Adria Terminali d.o.o., ki upravlja z logističnim centrom v Sežani ter Adria Transport, d.o.o., ki izvaja železniške prevoze iz Kopra do različnih destinacij v zaledju, tudi do kontejnerskega terminala v romunskem Aradu. Obe podjetji vidita svojo vlogo pri projektu SoNorA predvsem pri okrepitvi vloge pristanišč in njihove ponudbe z zalednimi terminali; zanimivi so predvsem blagovni tokovi za skladiščenje in transport lesa, železovih proizvodov in hitro pokvarljivega blaga.
 
Projekt SoNorA sodi med največje strateške projekte programa evropskega teritorialnega sodelovanja Srednja Evropa. Luka Koper sodeluje še v štirih drugih projektih evropskega teritorialnega sodelovanja. Gre za program Jugovzhodna Evropa, ki vključuje projekt WATERMODE, pri programu Mediteran pa je Luka sodeluje pri projektih MEMO, BACKGROUNDS in CLIMEPORT. Luka Koper se bo v podobne evropske iniciative tudi v nadaljevanju intenzivno vključevala. Ocenjujemo namreč, da je to nujno za razvoj in uveljavljanje interesov edinega slovenskega pristanišča v evropskem prostoru.Luka Koper sodeluje še v štirih drugih projektih evropskega teritorialnega sodelovanja. Gre za program projekt WATERMODE, pri programu pa je Luka sodeluje pri projektih MEMO, BACKGROUNDS in CLIMEPORT. Luka Koper se bo v podobne evropske iniciative tudi v nadaljevanju intenzivno vključevala. Ocenjujemo namreč, da je to nujno za razvoj in uveljavljanje interesov edinega slovenskega pristanišča v evropskem prostoru.