Mesto na operativni obali mu je prepustilo več kot tri desetletja staro in tehnološko zastarelo panamax dvigalo, ki smo ga demontirali in odpeljali iz pristanišča. Z novima, zmogljivejšima SPPX dvigaloma bomo lahko pretovarjali kontejnerje na vse večjih kontejnerskih ladja tja do 20.000 TEU nosilnosti. Sicer pa so na skladiščnem in železniškem delu že povsem operativna nova RTG in RMG dvigala, ki smo jih prejeli v lanskem letu. Z novimi stroji bomo občutno povečali produktivnost pri delu s kontejnerji, RMG dvigala pa v pristanišče prinašajo tudi novo tehnologijo dela pri nakladanju in razkladanju kontejnerjev na/z železniških vagonov.

S tem pa vlaganja v kontejnerske kapacitete še niso zaključena. V kratkem pričakujemo še tretje RMG dvigalo, intenzivno pa nadaljujemo tudi z urejanjem depoja, kjer bomo lahko vse storitve s praznimi kontejnerji opravljali na enem mestu. Uredili bomo pralnico in popravljalnico kontejnerjev, postavili galerije in priklope za preizkušanje frigo kontejnerjev (pre-trip) ter zgradili novo transformatorsko postajo. Najpomembnejša načrtovana investicija pa je zagotovo podaljšanje operativne obale iz sedanjih 600 na 700 m, ob katero bomo po končanih delih lahko privezali dve ladji matici hkrati.