»Gre za veliko pridobitev Luke Koper, njene okolice in vse države. Nov terminal bo zagotovo prispeval k izboljšanju stanja na področju parkiranja tovornih vozil. Imel bo tudi pozitiven vpliv na izboljšanje okolja in pretočnosti na primorskem kraku avtocestnega omrežja,« je v svojem nagovoru izpostavila ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. Ob tem je dodala, da mora Slovenija izkoristiti svojo geografsko lego, ki prav logistiki nudi veliko priložnosti in konkurenčnih prednosti za razvoj. Tega se dobro zavedajo tudi na ministrstvu, kjer bodo logistiki in koprskemu pristanišču nudili ustrezno podporo pri nadaljnjem razvoju. Poleg gradnje serminske in bertoške vpadnice, je ključen projekt izgradnje drugega železniškega tira, ki se bo nadaljeval z gradnjo dodatnega – vzporednega tira med Koprom in Divačo. Med pomembnimi naložbami za razbremenitev cest tovornega prometa je tudi ureditev parkirišča za tovorna vozila v bližini Divače, ki ga je ministrstvo opredelilo kot prioriteto.

»Z novim kamionskim terminalom smo naredili odločen korak k učinkovitejši ureditvi pristaniške logistike, ki smo jo začeli že pred leti z izgradnjo serminskega in bertoškega vhoda. Ta korak je pomemben tudi z vidika selitve vseh storitev, ki so ključne, da lahko tovor nemoteno vstopa in izstopa iz našega pristanišča,« je ob odprtju dejala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan. Nov terminal bo skupaj z naložbami, ki bodo sledile v prihodnjih letih, pomembno prispeval k razbremenitvi prometa in večji pretočnosti na cestah proti mestu.

Zbrane je nagovoril tudi direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki je skupaj z družbo Grafist zgradilo in uredilo novo kamionsko parkirišče na Serminu: »Projekt je bil tehnično zahteven in obsežen, predvsem zaradi slabo utrjenega terena. Pod vsemi objekti smo morali izvesti pilotiranje in zamenjavo temeljnih tal. Za gradnjo smo porabili več kot 30.000 kubičnih metrov zasipnega gradbenega materiala in 21.000 ton asfalta ter uredili vso potrebno infrastrukturo.«

Za voznike prijazen in učinkovit postanek

V okviru projekta smo zgradili objekt s kapaciteto 203 parkirnih mest za tovorna vozila, pisarne za špediterje, info točko za najavo vstopa v pristanišče ter vso potrebno infrastrukturo. Poskrbeli smo tudi za ozelenitev 6000 m2 zelenih površin, zasaditev 69 dreves pa bomo izpeljali, ko bodo vremenski pogoji ugodnejši.  Za naložbo smo pridobili sredstva Evropske komisije iz programa Instrument za povezovanje Evrope v višini 4,89 milijona evrov – novo parkirišče bo tako izpolnjevalo tudi t. i. zlato raven storitev in varnosti za njegove uporabnike.

Razbremenitev koprskih cest

Večina tovornjakov, ki se bo ustavila na novem parkirišču, bo v pristanišče vstopila na vhodu Sermin. Glavni tovorni vhod Koper, ki je najbližje mestnemu jedru, smo v preteklih letih na račun bertoškega in serminskega vhoda že bistveno razbremenili, kar je naš dolgoročni cilj. Po vzpostavitvi kamionskega terminala na Serminu pričakujemo, da bo na cestah proti Kopru tovornega prometa še manj.

Stari kamionski terminal, ki se nahaja v bližini mestnega nakupovalnega centra, je svoja vrata za vedno zaprl 8. januarja letos, s čimer se je Luka Koper umaknila mestu.