Na današnjem sestanku predstavnikov Luke Koper, Mestne občine Koper, Primorja in DDC namenjenemu reševanju problematike deponije na območju trase nove ankaranske vpadnice, so se dogovorili, da bo izvajalec v ponedeljek nadaljeval z deli.
Glede na nepredvideno količino in vrsto odpadkov, ki so prišli na dan med izkopom, so se odločili, da bodo te odpadke začasno odložili na območje centra za ravnanje z odpadki Luke Koper, kjer jih bodo sortirali in pripravili za nadaljnje recikliranje.

Nadaljevanje gradnje ankaranske vpadnice ne bo vplivalo na nadaljnje raziskovanje obsežnosti in nevarnosti deponije. Spomnimo, da je nadzorni svet Luke Koper, d.d. na izredni seji sredi tedna upravi družbe naložil takojšnjo ugotovitev razsežnosti deponije (širino, dolžino in globino), sondiranje oz. evidentiranje vrste odpadkov ter pridobitev razpoložljive arhivske dokumentacije na to temo. Nadzorniki so se tudi odločili, da bo problematiko spremljala razširjena komisija nadzornega sveta za okoljska vprašanja, ki se bo predvidoma sestala 25. tega meseca.

Kot je na seji pojasnil predsednik nadzornega sveta Boris Popovič, je sedanja uprava veliko investirala v ekološke projekte, predvsem v zmanjševanje vplivov delovanja pristanišča na okolje, kakor tudi v razvoj tehnologij za izkoriščanje alternativnih virov energije. Zato je po njegovem mnenju nedopustno, da na območju pristanišča obstaja nelegalna deponija, ki ogroža zdravje okoliških prebivalcev.

Tudi ostali nadzorniki so se strinjali, da je potrebno odkriti krivca, ki naj plača za nastalo škodo, deponijo pa raziskati in sanirati. Na podlagi pričevanj obstajajo namreč sumi, da so pod zemljo končali najrazličnejši odpadki, ne le organski, ampak celi delovni stroji, različni deli vozil in celo potencialno radioaktivni odpadki. Nadzorni svet se je strinjal, da mora biti sanacija celovita, četudi bi to pomenilo rušitev že obstoječih objektov.