Nadzorni svet Luke Koper, d.d. je na redni seji 21.7.2008 podprl ustanovitev podjetja Ekopark. Gre za podjetje, ki bo upravljalo z območjem na obrobju pristanišča, namenjeno pa bo podjetjem, ki se ukvarjajo z alternativno proizvodnjo energije. Več o samem projektu lahko preberete tukaj.
Poleg tega so člani nadzornega sveta odobrili tudi ustanovitev podjetja Eko Morje, ki bo prevzelo dejavnosti Luke Koper, ki jih ta že danes izvaja na področju varovanja morja v luškem akvatoriju. Podjetje, ki bo v sto odstotni lasti Luke Koper, bo združevalo dejavnosti treh koncesij, in sicer obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja, obvezno državno gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov s plovil in gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe. Odločitvi o ustanovitvi podjetja Eco Morje je botrovala potreba po racionalizaciji, boljšem upravljanju z resursi in zmanjševanju stroškov, hkrati pa se bo lahko podjetje potegovalo tudi za koncesijo za izvajanje teh dejavnosti na območju celotnega slovenskega morja.  
Nadzorni svet se ja na zadnji predpočitniški seji seznanil tudi s predlogom koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča ter delničarjem družbe predlagal, naj na prihodnji skupščini delničarjev dajo soglasje za sklenitev omenjene pogodbe.